(068)668-97-90; (044)592-75-16

Переоцінка основних засобів. Чи варто?

pereocinka-osnovnyh-zasobiv

Користь від переоцінки основних засобів

Переоцінка ОЗ підприємства – це добровільна процедура, підприємство самостійно приймає рішення про необхідність її проведення. Адже цей процес досить витратний за часом і вимагає деяких зусиль співробітників у вигляді надання оцінювачу інформації в роз’ясненні питань про оцінювані об’єкти, а для цього потрібно залучати фахівців з відповідних відділів, відповідальних за свою ділянку або об’єкт. Тут на чашу ваг стають або оптимізація бухгалтерської звітності з витратою часу на переоцінку або йти простим для підприємства – відмовитися від цієї процедури.

Однак, потрібно мати уявлення, що проведення переоцінки – це не самоціль. Не кожному підприємству потрібно проводити цю операцію. По-перше, доцільно виконувати переоцінку підприємству, якщо залишкова вартість основних засобів відрізняється більш ніж на 10% від їх справедливої вартості. От саме тут і виникає питання, яка мета у підприємства? Тут є 2 основні варіанти:

А) Переоцінка (дооцінка) виконується для підприємства з метою збільшення балансової вартості для залучення інвестора або під час отримання банківського кредиту (в цьому випадку банки аналізують показники балансу).

Б) Переоцінка (уцінка) проводиться в разі необхідності оптимізації податкових наслідків.

Наслідки невиконання переоцінки

Іноді, при недостатньому аналізі зведених бухгалтерських даних, підприємство має показники первісної та залишкової вартості, які далекі від реальної картини. Це може привести, по-перше, до сплати надмірної величини податків, по-друге є наслідком незацікавленості потенційних інвесторів в підприємстві або призводить до труднощів в отриманні кредитних коштів; крім цього, переоцінка дозволяє уникнути ліквідації підприємства у випадках, коли вартість чистих активів менше мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

На практиці, при виконанні першої переоцінки, досить часто можна зустріти випадки, коли фактичні показники залишкової вартості відрізняються від справедливої в кілька разів.

Хто виконує переоцінку

На підставі статті 7 Закону України «Про оцінку майна майнових прав та професійну оціночну діяльність України» роботи з переоцінки виконує оцінювач в складі суб’єкта оціночної діяльності.

Які зусилля і трудовитрати очікують підприємство

Для виконання робіт з переоцінки основних засобів потрібно виконати певну роботу і самому підприємству – замовнику робіт.

Вона полягає не тільки в підготовці і наданні документів, а й в роз’ясненні уточнюючих питань оцінювача.

Основними документами, без яких оцінку провести не можна, є:

– перелік об’єктів, що підлягають оцінці з первісної і залишкової вартостями;

– правовстановлюючі документи (для оцінки об’єктів нерухомості);

– технічні паспорти на об’єкти нерухомості;

– для оцінки об’єктів обладнання, на деякі одиниці також необхідно надати технічну документацію (на вимогу оцінювача);

– технічні паспорти на колісні транспортні засоби.

Яких фахівців зі складу підприємства необхідно залучати

– інженер, або інший технічний фахівець, який зможе спільно з оцінювачем виконати огляд об’єктів оцінки;

– фахівець з нерухомості – в процесі виконання робіт можуть виникнути уточнюючі питання, відповіді на які потрібно отримати;

– фахівець з обладнання і транспортних засобів необхідний для уточнення питань за відповідними об’єктами.

Для зручності і більш оперативної роботи оцінювач може задавати питання в електронному вигляді у формі таблиць.

Як довго чекати результатів оцінки

Кожне підприємство індивідуально, і стандартних термінів щодо виконання цього виду робіт немає. Терміни складання звіту про оцінку залежать від розмірів підприємства, кількості одиниць, які підлягають оцінці, повноти наданої інформації та оперативності у відповідях на уточнюючі питання оцінювачу. В середньому, оцінка підприємства розміром в 2000 одиниць може зайняти 2-3 місяці робіт.

Висновки

  1. Переоцінка потрібна у випадках залучення інвестицій в підприємство, отримання кредитних коштів, оптимізації податкових наслідків.
  2. Переоцінку здійснюють професійні оцінювачі.
  3. Процедура вимагає залучення фахівців підприємства для надання необхідної інформації оцінювачу і роз’яснення питань, що виникли.


Оцінка квартири, будинку

Оцінка квартири, будинку

Детальніше

Оцінка нерухомості

Оцінка нерухомості

Детальніше

Оцінка земельних ділянок

Оцінка земельних ділянок

Детальніше

Оцінка обладнання

Оцінка обладнання

Детальніше

Оцінка автомобілів та спецтехніки

Оцінка автомобілів та спецтехніки

Детальніше

Переоцінка основних засобів

Переоцінка основних засобів

Детальніше

Оцінка ЦМК, бізнесу та корпоративних прав

Оцінка ЦМК, бізнесу та корпоративних прав

Детальніше

Оцінка НМА, інтелектуальної власності

Оцінка НМА, інтелектуальної власності

Детальніше

Ссылка на основную публикацию
Опублікувати коментар