(068)668-97-90; (044)592-75-16

Оцінка інтелектуальної власності і нематеріальних активів (НМА)

Коли потрібна експертна оцінка інтелектуальної власності та нематеріальних активів

  • При продажу підприємства, яке володіє об’єктами інтелектуальної власності (ОІВ) і нематеріальними активами (НМА)
  • Під час купівлі-продажу об’єктів інтелектуальної власності і нематеріальних активів
  • Під час злиття і поглинання підприємств, які володіють ОІВ і НМА
Вартість послуг з оцінки НМА та ІВ починається за ціною від 1500 грн. З орієнтовними цінами на усі послуги ви можете ознайомитися перейшовши за посиланням

Основні дані, які необхідні для оцінки ОІВ і НМА

  • Документи, що підтверджують право власності на ОІВ
  • Документ, що підтверджує платежі про реєстрацію (патентування)
  • Дані про первісну вартість з датою введення в експлуатацію на підприємство

Коротко про оцінку ОІВ і НМА

Об’єкти, які не можна пощупати і побачити є нематеріальними активами (НМА) і об’єктами інтелектуальної власності. До них можна віднести різного роду товарні знаки, авторські права, ліцензії, торгівельні марки, бренди, ноу-хау.

Використовують результати оцінки НМА та об’єктів ІВ в випадках, коли потрібно:

порахувати збитки від порушення прав на НМА. Наприклад, хтось створив бренд з дуже схожим товаром і продає його під аналогічною назвою і з подібним логотипом;

– розрахувати вартість для того, щоб знати за скільки можна продати права, або перевірити покупцеві запропоновану продавцем суму;

– під час складання фінансово-бухгалтерської звітності;

визначити частку кожного власника, коли підприємства об’єднуються в одну організацію;

– внести в облік предприємства;

– коли потрібно придбати об’єкт, який належить державі, а в складі нього є об’єкти НМА і ІВ.

Для виконання даного виду робіт, у оцінювача має бути відкритий напрямок по оцінці НМА і прав на об’єкти ІВ, і вимагає від фахівця достатнього практичного досвіду і знань в цій області.

Як і під час оцінки майна, в цій процедурі використовуються три основні підходи: дохідний, витратний та порівняльний. Описувати в цьому розділі методики розрахунків ми не будемо.

Методи розрахунків вартості нематеріальних активів і прав інтелектуальної власності грунтуються на нормативній і законодавчій базах, які були створені за МСО.

Процес виконання оцінки НМА складається з таких етапів:

  1. Познайомитися з документами і вивчити їх.
  2. Вибрати, які методи буде застосовувати експерт під час розрахунку.
  3. Проаналізувати, знайти і зібрати потрібну інформацію для розрахунків і складання звіту.
  4. Розрахувати і скласти звіт.

Мінімум 5 днів потрібно фахівцю, щоб підготувати звіт про оцінку нематеріальних активів, але точно можна сказати тільки побачивши і вивчивши документи від Замовника.

Оцінку нематеріальних активів і об’єктів інтелектуальної власності може виконати оціночна компанія в Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Львові та будь-якому іншому місті незалежно від місця розташування як Замовника, так і самої компанії. Це можна пояснити тим, що виїжджати і оглядати об’єкт оцінки не потрібно, а можна просто отримати відскановані документи по електронній пошті.